Kursy specjalistyczne

KURS SPECJALISTYCZNY- RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO/ODDECHOWA

ADRESAT KSZTAŁCENIA-Program przeznaczony dla Pielęgniarek i Położnych

CEL KSZTAŁCENIA.
Pielęgniarka, położna rozpozna stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmie działania resuscytacyjne u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

TRYB KSZTAŁCENIA-mieszany

Płatności za KURS prosimy regulować na konto bankowe Numer rachunku
m Biznes 85 1140 2004 0000 3802 7071 8651

ZALICZKA -100 ZŁ-NAJPÓŹNIEJ 7 DNI PRZED PLANOWANYM TERMINEM KURSU.

POZOSTAŁA KWOTA-NAJPÓŹNIEJ W DNIU ROZPOCZĘCIA KURSU

PLANOWANE TERMINY KURSÓW-zostaną podane po skompletwaniu grupy

WIELKOŚĆ GRUPY DYDAKTYCZNEJ-25 – 35 osób.

WIELKOŚĆ GRUP STAŻOWYCH– maksymalnie 5 osobowe

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW– 25 osób.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW– .najpóźniej  14 dni przed rozpoczęciem kursu.

SZCZEGÓłOWE  HARMONOGRAMY -BĘDĄ POJAWIAĆ SIĘ SUKCESYWNIE NAJPÓŹNIEJ 30 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM KOLEJNEJ EDYCJI.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu w przypadku małej liczby chętnych na poszczególne edycje kursu..