Inne Kursy

   KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO CEIRO SERDECZNIE ZAPRASZA KURS JĘZYKA MIGOWEGO I i  II STOPNIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

 CELE KSZTAŁCENIA-Nabycie umiejętności komunikacji z osobą niesłyszącą i niedosłyszącą.

TREŚCI KSZTAŁCENIA: Głuchota jako zjawisko- etiologia, epidemiologia, klasyfikacja, Problematyka potrzeb i sytuacji życiowej osób z uszkodzeniem słuchu, kultura ludzi niesłyszących, sytuacja ( w tym prawna ) osób z dysfunkcją słuchu na świecie i w Polsce, tolerancja i integracja w stosunku do osób z dysfunkcją słuchu, sposoby komunikacji z osobami niesłyszącymi (stan prawny, PJM, System Migowy), podstawowe znaki grzecznościowe ,podstawowe znaki komunikacyjne mimika twarzy i mowa ciała.

ĆWICZENIA: Daktylografia – alfabet J. Migowego,  zwroty grzecznościowe( np. proszę, dziękuję),

znaki liczebników( liczenie godzin i pieniędzy), znaki zaimków( np. ja, ty, on, itp ),znaki czasu( np. dzień, noc, rano itp), znaki umiejętności: (np. być, móc, umieć, rozumieć, pracować itp), znaki określające rodzinę: (np. matka, ojciec, dzieci, rodzina itp), pytania i słowa pytajne ( np. jak, jaki, co, kto, czy, ile, gdzie, kiedy, dlaczego – pytania ogólne i szczegółowe itp.), dane osobowe ( np.  imię, nazwisko, wiek, kobieta, mężczyzna, dziecko, adres, ulica, dom, nr domu, miasto, praca, dowód osobisty, legitymacja, renta, emerytura itp.), podstawowe określenia cech osoby(  np. słyszący, niesłyszący, niemówiący, mówiący, zdrowy, chory, inwalida itp.), wyrażenia związane z ochroną zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, położna, przychodnia, szpital, wypadek, pogotowie, apteka, badanie, części ciała, boleć, złamać, spuchnąć itp)

wyrażenia związane z przebywaniem pacjenta w placówce ochrony zdrowia ( np. operacja, łóżko, szafka, rzeczy osobiste, ręcznik, mydło, łazienka, śniadanie, obiad, kolacja itp.), określenia dodatkowe ( np. szybko, wolno, spokojnie, nagle, starać się, głośno cicho, dobrze, źle, nowy stary, długi, krótki)

W ramach powyższych znaków tworzenie krótkich zdań, dialogów- pytań i odpowiedzi, imitujących sytuację z pacjentem w placówce ochrony zdrowia.

PLANOWANE TERMINY KURSU  I STOPNIA / po zebraniu grupy/

PLANOWANE TERMINY KURSU  I I STOPNIA /po zebraniu grupy.

CZAS TRWANIA:   I stopień-30 h, II stopień 30 godzin

METODY– warsztaty, pokaz, wykład, metody aktywizujące( sytuacyjna, przypadku, inscenizacja)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE-płyty z nagraniami znaków, materiały poglądowe PZG

WYKŁADOWCA-mgr pedagogiki- Kurs J. Migowego 1i 2 Stopnia, Kurs Polskiego Języka Migowego 1 Stopnia,  5 lat praktyki.

Koszt kursu-I stopnia-750 zł

Koszt kursu II stopnia -750 zł

Razem 1500 zł

Słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu oraz materiały dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne oraz  certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.  Zajęcia poprowadzi profesjonalnie przygotowana kadra .

Zapraszamy-konkurencyjne ceny, profesjonalizm, wysoka efektywność nauczania

Więcej informacji na stronie www.ceiro.com.pl oraz pod numerem telefonu 0 609  049 267  e-mail: krystyna-walewska@wp.pl

Słuchacze otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu oraz materiały dydaktyczne