HARMONOGRAMY

 

DATA                    NAZWA PRZEDMIOTU CZAS TRWANIA GODZINY
27.08.2016R 1/PDG- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ/S/2/BHP-BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY/S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
28.08.2016 r 1/ZDROWIE PUBLICZNE/S/2/OPIEKA NAD OSOBĄ CHORA I NIESAMODZIELNĄ/S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
03.09.2016 r 1/ANATOMIA/S/2/DZIAŁANIE OPIEKUŃCZE/S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
04.09.2016 R 1/JĘZYK OBCY ZAWODOWY/S/2/JĘZYK MIGOWY/S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
11.09.2016 R 1/PDG- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODA2/ANATOMIA 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
25.09,2016 r 1/ANATOMIA2/PDG- PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODA 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
02.10.2016 r 1/PODSTAWY PSYCHOLOGII2/OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMO 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
09.10,2016 r 1/ANATOMIA2/DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
17.10.2016 r 1/PODSTAWY PSYCHOLOGII/S/2/ANATOMIA- /S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
21.10.2016 R 2//BHP2/PSYCHOLOGIA 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
23.10.2016 1//DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE2//BHP-BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
03.11.2016 R 1/ OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ/S/2/DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE/S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
06.11.2016 R 1/JĘZYK MIGOWY2/ OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
14.11.2016 R 1/JĘZYK MIGOWY2/DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE 10 h8 h
20.11.2016 r 1/ZDROWIE PUBLICZNE2/JĘZYK MIGOWY 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
21.11.2016 r 1/ZDROWIE PUBLICZNE2/JĘZYK MIGOWY 10 h8 h
27.11.2016 r 1/ OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ2/JĘZYK OBCY ZAWODOWY 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
28.11.2016 r 1/JĘZYK OBCY ZAWODOWY/S/2/DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE/S/ 8.15-14.1514.30-20.30 8h8h
09.12.2016 r 1/ZDROWIE PUBLICZNE2/DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE 8.15-14.1514.30-20.30 8 h8h
11.12.2016 r 1/JĘZYK OBCY ZAWODOWY2/OPIEKA NAD OSOBĄ CHORA I NIESAMODZIELNĄ 8.15-14.3014.30-20.30 8h8h
12.12.2016 r ZDROWIE PUBLICZNE 8.15-16.00 10 h