Instruktor Terapii Uzależnień

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Instruktor terapii uzależnień motywuje pacjenta do zmiany destrukcyjnego stylu życia, wyznacza i realizuje zadania wynikające z procesu diagnozy i terapii, przygotowuje i prowadzi zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, o ile pozostają one w związku z programem terapii pacjenta, prowadzi także grupy terapeutyczne.

Praca: Instruktor terapii uzależnień może podjąć pracę w poradniach uzależnień, izbach wytrzeźwień, oddziałach szpitalnych dla osób uzależnionych. Może także zostać wolontariuszem, bądź podjąć współpracę z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi. Po ukończeniu tego szkolenia oraz odbyciu praktyk można także otworzyć własną działalność gospodarczą.

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
System nauki: zaoczny lub stacjonarny
Tytuł zawodowy: Instruktor ds.  terapii uzależnień- certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych wraz z suplementem.

Proces nauczania realizowany  w oparciu o autorskie program nauczania przygotowany przez kadrę dydaktyczną Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro  w Łodzi.

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

PODBUDOWA PROGRAMOWA: SZKOŁA DAJĄCA WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE

Lp.

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE

LICZBA GODZIN TYGODNIOWO

W ROCZNYM OKRESIE NAUCZANIA

SEMESTR I

SEMESTR II

Liczba godzin tyg. w rocznym   okresie nauczania

 PODSTAWY PSYCHOLOGII   OGÓLNEJ

10

10

PODSTAWY PSYCHOLOGII SPOECZNEJ

10

10

ELEMENTY PSYCHOPATOLOGII UZALEŻNIEŃ

24

        24
PODSTAWY TERAPII UZALEZNIEŃ W TEORII I PRAKTYCE
TEORIA

40

  40
WARSZTARY I TRENINGI

160

160

        4. WSPÓLNOTA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW JAKO   ELEMENT PROCESU RESOCJALIZACJI,-

8

8

5 ETYKA ZAWODU TERAPEUTY

8

8

X

RAZEM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

100

160

260

  KRYTERIA NABORU:

  • wykształcenie średnie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • podanie z prośbą o przyjęcie,
  • życiorys – CV,