Kursy medyczne

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU SERDECZNIE ZAPRASZA NA KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

UWAGA

w dniu 04 lutego 2017 roku w godzinach 8.15 -17.00 odbędzie się kurs

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego

zgłoszenia  tel 695 740 658

ZAPRASZAMY

1/Opieka nad pacjentem w przebiegu schorzeń chirurgicznych- skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionymi zaburzeniami/najbliższy termin /

2/Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego/ skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionymi zaburzeniami/najbliższy termin /

3/ Opieka nad pacjentem ze stomią/kurs dla opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi ze stomią/ najbliższy termin  11.02.2017

4/ Opieka paliatywna w przebiegu chorób nowotworowych /kurs dla opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi paliatywnymi.Najbliższy termin 

5/ Opieka nad pacjentem z ranami trudno gojącymi w przebiegu chorób przewlekłych /owrzodzenia podudzi, cukrzyca/skierowany do opiekunów medycznych oraz osób pozamedycznych opiekujących się pacjentami w przebiegu tych schorzeń/najbliższy termin

6/Opieka nad pacjentem  w przebiegu chorób nefrologicznych-skierowany do opiekunów medycznych oraz osób pozamedycznych opiekujących się pacjentami w przebiegu tych schorzeń/najbliższy termin 

7/Opieka nad pacjentem z cukrzycą/skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionymi zaburzeniami/najbliższy termin- luty  2017 r.

8/Opieka nad pacjentem w przebiegu schorzeń neurologicznych skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionym zaburzeniami/  najbliższy termin

9/Opieka nad pacjentem w przebiegu schorzeń chirurgicznych-skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionym zaburzeniami/  najbliższy termin

10/Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego/ skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionymi zaburzeniami/najbliższy termin

 11/ Opieka nad pacjentem w przebiegu schorzeń układu pokarmowego skierowany do opiekunów medycznych i osób pozamedycznych opiekującymi się chorymi z wymienionym zaburzeniami/ najbliższy termin –

12/Zasady Komunikowania  się w relacji  pacjent- opiekun medyczny-najbliższy termin

13/Wykorzystanie coachingu w procesie opieki nad pacjentem-najbliższy termin

14/Wykorzystanie coachingu w procesie organizacji stanowiska pracy opiekuna medycznego -najbliższy termin

UDZIELANIE I POMOCY-Szkolenie skierowane jest osób indywidualnych do firm i instytucji, których obowiązkiem jest przeprowadzenie takich szkoleń dla swoich pracowników/Dyrektywa 89/391/EWG Osoby, które ukończyły szkolenie otrzymają stosowne zaświadczenie ważne do końca trwania okresu zatrudnienia u danego pracodawcy

KURS ELEMENTARNY-TRWA  6 h dydaktycznych, Cena  jednostkowa  90 zł/brutto na jednego uczestnika

KURS PODSTAWOWY-trwa 16 h dydaktycznych podzielonych na część teoretyczną trwającą 4 h i praktyczną   trwającą 12 h.Cena  jednostkowa 180zł/brutto na jednego uczestnika .Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12 osobowych.
Zajęcia teoretyczne prowadzone są przy zastosowaniu aktywizujących metod nauczania i przy wykorzystaniu nowoczesnych środków audiowizualnych.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne zawierające treści prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia praktyczne odbywają się na fantomach  renomowanych firm  ze wskaźnikami umożliwiającymi kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń.
Szkolenie prowadzone jest  przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia u zamawiającego.
Szczegółowe harmonogramy szkoleń do uzgodnienia.Wszystkie kursy  prowadzone są w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135 lub na terenie instytucji zainteresowanej szkoleniem.

Wpłata  winna być uregulowana 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.Płatności za kurs prosimy regulować na konto bankowe Numer rachunku m Biznes   85 1140 2004 0000 3802 7071 8651

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW/ po zebraniu grupy/

Zgłoszenia przyjmowane są-Osobiście w sekretariacie Ceiro-Łódź, Al. Piłsudskiego 135  w godzinach pracy, pocztą na adres: Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi , Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź. Dodatkowe informacje  www.ceiro.com.pl , e mail krystyna-walewska@wp.pl,telefon 695 740 658,  668 444 502

KARTA ZGŁOSZENIA.

Nazwa formy doskonalenia:

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko …………………………. ………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………..

Wykształcenie ………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejsce pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy ……………………………………….. adres e – mail ……………………………………………………

Dane do faktury:

Imię i nazwisko /Nazwa firmy ………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Upoważniam  Ceiro do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

………………………………….

podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niejszym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883 oraz z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 50 poz. 580).

miejscowość i data                                                 podpis uczestnika